Ariadne

Fotobog - essay med billeder og tekst. Eksistentielt projekt. Rejse gennem mit liv i tid med mit dansk-finsk blik. En hyldest til skibet Ariadne - Østersøens Perle - krydstogtskib, flygtningeskib og lazaretskib i krig. Kan bestilles.

Photobook - an essay of images and text. An existential project. A journey through my life in time seen with my Danish-Finnish eyes. A tribute to the ship Ariadne - Pearl of the Baltic Sea - both cruise ship, refugee ship and wartime hospital ship. Can be ordered.