Ny bog:

Bogrelease på Præstø bibliotek 20. januar 2022. Vejl pris for bogen 150 DKK - køb på nettet eller via boghandleren.

Mange husker mundheldet:  Spildte guds ord på Balle-Lars eller bare Spildte ord på Balle-LarsTalemåden bruges om en person, som ikke vil tage imod fornuft. Men hvem var Balle-Lars? Hvorfor bliver han husket for de spildte ord? Mit essay og billederne kaster et poetisk-nutidigt blik på livet for en fattig kriminel mand, der levede omkring midten af 1800-tallet, indtil han blev henrettet for et lejemord på en kvinde. Personen Lars bliver synliggjort, hans baggrund, folk omkring ham, krigen og kærligheden. I 1861, året efter at Lars - som den næstsidste i Danmark - bliver henrettet, udgiver præsten Gjellebøl, en lille bog om sine samtaler med Balle-Lars op til henrettelsen. Gjellebøls bog har været en vigtig inspirationskilde for mig. Præstø og omegn udgør de visuelle rammer for historien.

New book - only in Danish language. Book released at Præstø Library 20th January 2022.   My book can be ordered online or in your bookstore (DKK 150)

Many Danish people will remember the saying: 'Wasted words of God on Balle-Lars' or just 'Wasted words on Balle-Lars'. The saying is used about a person who will not accept sense. But who was Balle-Lars? Why is he remembered for the wasted words? My essay and the pictures cast a poetic-contemporary look on the life of a poor criminal man who lived around the mid-1800s until he was executed for a woman's murder. The person Lars is made visible, his background, the people around him, the war and the love. In 1861, the year after Lars - as the penultimate in Denmark - is executed, the priest Gjellebøl publishes, a small book about his conversations with Balle-Lars up to the execution. Gjellebøl's book has been an important source of inspiration for me. Præstø and its surroundings provide the visual framework for the story.

Lektørudtalelse fra DBC uge 49 2020:   /   Lecturer Statement from DBC week 49 2020:

Medier / Media

Bogen om Balle-Lars blev i forbindelse med udgivelsen fremhævet i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad / In connection with the publication, the book about Balle-Lars was highlighted in Weekendavisen and Kristeligt Dagblad

Rendehunden

Projektet består af en 24 siders fotobog i sort-hvid, et skærmshow og udvalgte billeder fra bogen. Et fotoessay, som fortælles primært gennem billeder og ledsagende tekst, i landskabet mellem drøm, virkelighed og det opdigtede. Om ikke at høre til, at strejfe omkring, at være fremmed, om rastløshed, om rodløshed

 

Runner Dog

This project consists of a 24 page black and white photo book, a screenshow and a selection of pictures from the book. A photo essay, as narrated mostly through pictures and also some text, moving around in the landscape between dream, reality and the fictional. About not belonging, being stray, being a stranger, restlessness, rootlessnes

Ariadne

Fotobog - essay med billeder og tekst. Eksistentielt projekt. Rejse gennem mit liv i tid med mit dansk-finsk blik. En hyldest til skibet Ariadne - Østersøens Perle - krydstogtskib, flygtningeskib og lazaretskib i krig. Kan bestilles.

Photobook - an essay of images and text. An existential project. A journey through my life in time seen with my Danish-Finnish eyes. A tribute to the ship Ariadne - Pearl of the Baltic Sea - both cruise ship, refugee ship and wartime hospital ship. Can be ordered.

Image from my Ariadne project - my mother with vegetables - photographed by my father

Is og vand - Ice and Water

Smukke abstrakte naturfotos af samspillet mellem lys, vand og is og naturen omkring en sø.      Is og vand - Fotobog i storformat, A3,  34 sider - 750 DKK- kan bestilles via linket - forudbetales

Beautiful abstract nature photos showing the dialogue between light, water and ice ind the surroundings of a lake.  Ice and Water - Photobook largeformat, A3, 34 pages - DKK 750 / 100€ - pre paid

 Mexico Parades

Mexico Parades

Fotobog fra mit projekt Mexico Parades. Billeder fra Mexico city, Chiapas indianerhøjlandet og Cancun. Bogen viser en række forskellige temaer - politik, religion, menneskene, børnene, dyrene og naturen ...

Photobook visualizing my project Mexico Parades. Pictures from Mexico City, Chiapas - the Indian highland and Cancun. The book shows different themes - political, religious, the people, the children, the animals and the nature ...

Fotobog i storformat A3 - 58 sider - 850 DKK. Bestil via linket her på siden - forudbetales

Large format photo book, A3 format - 58 pages - DKK 850. Order via the link - only pre paid