Uddannelse

2024 + 2019 -  2022   Kunstskolen Spektrum, København

2019  Folkeuniversitetet København:  Samtidskunst: ’Kunst til tiden’

2018  Fotoskolen Fatamorgana:  Masterclass: ’Visual Storytelling’

2017  Holbæk Kunsthøjskole ’Fotografi’ v Astrid Kruse Jensen

2017  Københavns Film og Fotoskole: Freestyle kursus

2017  Nivågaard, Peter Kær: Verdens kunsthistorie

2017  Folkeuniversitetet København:  (1) Maleri og fotografi i dialog og (2) Sonderinger i fotografiet, nutidige nedslag i teori og praksis 

2016  Workshop: 'Det personlige fotografi' hos Trine Søndergaard 

2016  Grundtvigs Højskole 'Intensivt fotografisk kursus'

2016  Folkeuniversitetet København:  Motiver og symboler i europæisk kunst

2014  Folkeuniversitetet København:  Sonderinger i nordisk fotografi

2014  Hadsten Højskole: 'Digitalt fotografi'

 

Udstilling

2024 'Forbundne' sammen med Ulla Hauer i Galleri Krebsen under CPF 2024

2023  Samtidskunst - Kunstnergruppe Frederiksberg Kunstnerlaug, Frederiksberg Rådhus

2023  KS23 - Kunstnernes Sommerudstilling - JANUS Tistrup

2023  Kunstnergruppen GESTALT - Pakhuset Nykøbing Sjælland

2022 Bugten 22

2022 'Rum-Lighed'  Galleri Fjellvang, København Ø

2022 Mississippi 22

2022   'London Suite' - Kirke Værløse

2021 Bugten 21

2021 'View 21' Kunstskolen Spektrum

2021  VK21 

2021  Hundested havn, X-Porten, Gruppeudstilling: ’Udset’

2020 Roskilde Åben

2019-2020  Jægersborg kirke, Sognegården: ’Vinterbilleder’ 

2019  Roskilde Åben

2019  Trierenberg Super Circuit - The World's Best Images

2018  Torup, Kældergalleriet: 'Dialog' - med Vibeke Juul Johansen

2018  Halsnæs, Torup, Kældergalleriet: Åbne atelierdøre

2018  Fotoskolen Fatamorgana, elevudstillng: 'Two-of-us'

2018  Måløv Bibliotek, Salen: 'Jonstrupbilleder'

2018  Hundested havn, Provianten: ’The Doors’

2018  Trierenberg Super Circuit - The World's Best Images

2017  Hundested havn, Butik Charlotte N: Maritimt tema

2017  Hundested Havn, Butik Charlotte N: Åbne atelierdøre Halsnæs

2016  Roskilde Åben

2016  Kirke Værløse, Værløse golfklub: ’Mexico parades’

2016  Hundested Havn, X-Porten: ’Over hals og næs’

2016  Hundested Kunstforening, Fyrgården: ’Is og vand’ og ’Mexico Parades’

2016  Trierenberg Super Circuit - The World's Best Images

2015  Hundested Havn, X-Porten: ’Is og vand’

2015  Kirke Værløse, Mosedamgård: ’Natur og nærvær’

 

Medier

2021  Nordvestnyt: Virtuel Udstilling

2021  SN nyt:  'Ung debutant vandt 1. prisen'

2021  Halsnæs avis: 'Kunstfotografer udstiller'

2020  Lektørudtalelse fra DBC uge 49

2020  Weekendavisen, fremhævet i Bukdals Bet - Den smalle litteraturpris

2020  Kristeligt Dagblad - Tillæg SommerBøger: 'Balle-Lars vakt til live'

2020  DOF Nyhedsbrev: 'BirdLife jubler: EU vil beskytte 30 procent af naturen i Europa'

2020  Kristeligt Dagblad: 'Balle-Lars vakt til live'

2020  Sjællandske: 'Balle Lars pakket ind i ord og flotte billeder'

2019  ’Kunst i Halsnæs’ 2019

2018  '101 kunstnere 2018' - årbog: 'Eva Hvelplund'

2018  ’Kunst i Halsnæs’ 2018

2018  Ballerup bladet 2018: 'Naturen som kunst'

2017  ’Kunst i Halsnæs’ 2017

2016  Trierenberg Circuit - The World's Best Images – 2016 årbog: Billedet - "Road to Spring"

2016  Frederiksborg Amts avis: 'Fra Mexico til is og vand'

2016  Halsnæs avis: 'Fotoudstilling Fyrgården'

2015  Frederiksborg Amts avis: 'Hvelplund udstiller i Kirke Værløse'

2015  Halsnæs avis:  ’Glade dansekøer’

2015  Halsnæs avis:  'Veteran-tur'

2014  Halsnæs avis:  'Så lagde færgen til i Kikhavn …’

2014  Halsnæs avis:  'Sild i kasser og sild på scenen’

2014  Halsnæs avis:  'Forår på havnen’

2013  Halsnæs avis: ’Sæl på strandtur’

2013  Furesø avis: 'Kender du dette hus? Jonstrup-hus jævnet med jorden…’

2013  Ballerup bladet: 'Dyrene og deres børn i Pederstrup'

 

Priser

2021  Plakatpris VK21

 

Medlemskaber

BKF - Billedkunstnernes Forbund

Education

2024 + 2019 -  2022   Art School Spectrum, Copenhagen

2019 People’s University of Copenhagen: Contemporary art: 'Art on time'

2018 Photo School Fatamorgana: Masterclass: 'Visual Storytelling'

2017 Holbæk Art College 'Photography' by Astrid Kruse Jensen

2017 Copenhagen Film and Photo School: Freestyle course

2017 Nivågaard, Peter Kær: The Art History of the World

2017 People’s University of Copenhagen: (1) Painting and photography in dialogue and (2) Prospects in photography, contemporary impacts in theory and practice

2016 Workshop: 'The personal photograph' at Trine Søndergaard

2016 Grundtvig University College 'Intensive photographic course'

2016 Peoples University of Copenhagen: Motifs and symbols in European art

2014 People’s University of Copenhagen: Prospects in Nordic photography

2014 Hadsten College: 'Digital Photography'

 

 

Exhibition

2024 'Connected' together with Ulla Hauer in Galleri Krebsen as part of CPF 2024

2023  Contemporary Art - Artist Group Frederiksberg Kunstnerlaug, Frederiksberg Town Hall

2023  KS23 - Artists' Summer Exhibition - JANUS Tistrup

2023 Artist Group GESTALT - Pakhuset Nykøbing Sjælland

2022  Bugten 22

2022 'Rum-Lighed', Galleri Fjellvang, Copenhagen Ø

2022 Mississippi 22

2022 Mosedamgaard, Kirke Værløse: 'London Suite'

2021 Bugten 21

2021 'View 21' Spektrum Art School

2021 VK21

2021 Hundested harbour, X-Porten, Group exhibition: 'Exposed'

2020 Roskilde Open

2019-2020 Jægersborg church, Sognegården: 'Winter pictures'

2019 Roskilde Open

2019 Trierenberg Super Circuit - The World's Best Images

2018 Torup, Basement Gallery: 'Dialogue' - with Vibeke Juul Johansen

2018 Halsnæs, Torup, Basement Gallery: Open studio doors

2018 Photo School Fatamorgana, student exhibition: 'Two-of-us'

2018 Måløv Library, Hall: 'Jonstrup pictures'

2018 Hundested harbour, Provianten: 'The Doors'

2018 Trierenberg Super Circuit - The World's Best Images

2017 Hundested Harbour, Store Charlotte N: Maritime theme

2017 Hundested Harbour, Shop Charlotte N: Open studio doors Halsnæs

2016 Roskilde Open

2016 Kirke Værløse, Værløse Golf Club: 'Mexico parades'

2016 Hundested Harbour, X-Porten: 'Over hals og næs’

2016 Hundested Art Association, Fyrgården: 'Ice and Water' and 'Mexico Parades'

2016 Trierenberg Super Circuit - The World's Best Images

2015 Hundested Harbour, X-Porten: 'Ice and water'

2015 Kirke Værløse, Mosedamgård: 'Nature and Presence'

 Media
2021 North West News: 'Virtual Exhibition'
2021 SN - Zealand Daily News: 'Young Debutant won the 1st Prize'
2021 Halsnæs newspaper: Art Photographers Exhibits

2020 Lecturer Statement from DBC week 49
2020 Weekend Avisen weekly, mentioned by Bukdals Bet - The Narrow Literature prize
2020 The Christian Daily, Supplement SummerBooks: ''Balle-Lars brought to life' - article
2020 DOF Newsletter 'BirdLife cheers: EU will protect 30 percent of nature in Europe' - picture
2020 The Christian Daily ''Balle-Lars brought to life' - article
2020 SN - Zealand Daily 'Balle Lars wrapped up in words and great pictures' - article+interview
2020 Published book: 'Spildte Guds Ord - Balle-Lars' - an essay in pictures and words

2019 'Art in Halsnæs' 2019

2018 '101 Artists 2018' - Yearbook: 'Eva Hvelplund'
2018 'Art in Halsnæs' 2018
2018 Ballerup News, 2018: 'Nature as Art'

2017 'Art in Halsnæs' 2017

2016 Trierenberg Circuit - The World's Best Images - 2016 Yearbook: The Image - "Road to Spring"
2016 Frederiksborg County newspaper: 'From Mexico to ice and water'
2016 Halsnæs newspaper: 'Photo exhibition at Fyrgården'

2015 Frederiksborg County newspaper: 'Hvelplund exhibits in Kirke Værløse'
2015 Halsnæs newspaper: 'Happy dance cows'
2015 Halsnæs newspaper: 'Classic Car ride'

2014 Halsnæs newspaper: 'Then the ferry arrived in Kikhavn....'
2014 Halsnæs newspaper: 'Herring in boxes and on stage'
2014 Halsnæs newspaper: 'Spring on the Harbour'2013 Halsnæs newspaper: 'Seal on the beach'

2013 Furesø newspaper: 'Do you know this house? Jonstrup house levelled with the ground ...'
2013 Ballerup News: 'The animals and their children in Pederstrup'

Awards
2021 Poster Prize VK21

 

Memberships

Danish Visual Artists - BKF